15 niecodziennych tradycji z różnych części świata. Dla wielu mogą okazać się zaskoczeniem


.

#14 Płacz przed ślubem w Chinach

Ślub to radosna okazja, ale Chińczycy świętują ją w inny sposób. Zgodnie z tradycją, wesele jest poprzedzone płaczem panny młodej na miesiąc przed ślubem. Po kilku dniach dołącza do niej matka i inni członkowie rodziny, którzy w ten sposób wyrażają swoją radość.

.

#15 Nie używaj lewej ręki w krajach Bliskiego Wschodu

W sporej części krajów Bliskiego Wschodu, używanie lewej ręki przy pozdrowieniu albo jedzeniu, jest uznawane za niegrzeczne i niehigieniczne. W tej kulturze lewa ręka jest używana do umycia się po skorzystaniu z łazienki, więc jest uznawana za „nieczystą”.

.